Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

CERN: MS-4292 Supply of approximately 79 stainless steel cold bores.

INTRESSEANMÄLAN avseende en marknadsundersökning som kommer att följas av rubricerade upphandling under Q2 2017. Intresserade företag är välkomna att kontakta Cern direkt: procurement.service@cern.ch Tekniska frågor besvaras av: A.Vidal Alexis.Vidal@cern.ch Kommersiella frågor besvaras av: J. Pierlot Jerome.Pierlot@cern.ch
01 feb, 2017 |Beräkning/Konstruktion, CERN, Mekanisk tillverkning |

CERN: MS-4288/IT: High-Performence Routers

FÖRNYAD INTRESSEFÖRFRÅGAN avseende rubricerade marknadsundersökning som kommer att följas av en upphandling av routers under Q2 2017. ORDERVÄRDE NÄRMARE 100 MSEK ! Publicerades ursprungligen 2016-10-31. Intresserade företag är välkomna att anmäla sitt intresse direkt till procurement.service@cern.ch
01 feb, 2017 |CERN, Drift/skötsel, IT/Big Data/CAD |

ESRF: Nätverk för likström

Inom ramen för EBS-projektet är det nödvändigt att bygga nya DC-nät för strömförsörjning av magneterna. Arbetet avser leverans och installation av cirka 18 000 meter 120mm² Cu kabel samt leverans och installation av kabelrännor.
24 jan, 2017 |El/elektronik, ESRF, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Magneter |

ESS: Design, manufacture, factory testing and delivery of 1.5 MW, 704 MHz pulsed power klystrons complete with oil tank, magnetic focussing and mechanical supports

Detta är en öppen upphandling. Alla intresserade företag är välkomna att lämna anbud genom att först registrera sig på ESS leverantörsportal: https://tender8.esss.lu.se/user/register. Där finns också all dokumentation tillgänglig.
23 jan, 2017 |Beräkning/Konstruktion, El/elektronik, ESS, Kontroll/driftövervakning, Magneter, Mekanisk tillverkning, Test/driftsättning |

CERN: MS-4297 Supply of raw material for MQXFB : ARMCO and Nitronic 50

INTRESSEANMÄLAN avseende rubricerad marknadsundersökning som planeras att genomföras under Q1 2017 med efterföljande upphandling under Q2. Intresserade företag är välkomna att anmäla sitt intresse direkt till procurement.service@cern.ch. När Cern publicerar förfrågningsunderlaget på sin hemsida skickas det till de företag som anmält intresse. Tekniska frågor besvaras av: P. Moyret Pierre.Moyret@cern.ch Kommersiella frågor besvaras av J. Pierlot Jerome.Pierlot@cern.ch
18 jan, 2017 |CERN, Magneter, Mekanisk tillverkning, Råmaterial, Övrigt |