Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ILL: Leverans av DLS-system

ILL kommer inom kort att upphandla DLS-system. Intresserade företag kan anmäla sig till Research Match senast 23 feb 2017
09 feb, 2017 |El/elektronik, ILL, Optik/sensorer, Undersökning/forskning |

CERN: tMS-4149/TE Supply of 36kV dry type power transformers

INTRESSEFÖRFRÅGAN avseende en marknadsundersökning som planeras under Q1 2017 och som följs av en upphandling av ramavtal under Q2 2017. Intresserade företag kan hämta förfrågningsunderlag via följande länk: http://cdsweb.cern.ch/record/2252288
07 feb, 2017 |Beräkning/Konstruktion, CERN, El/elektronik, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Mekanisk tillverkning, Test/driftsättning |

CERN: MS-4294 Supply of 475 tons of austenitic stainless steel strips.

INTRESSEFÖRFRÅGAN avseende en marknadsundersökning som planeras under Q1 och som följs av rubricerade upphandling under Q2 2017. Intresserade företag är välkomna att anmäla sitt intresse direkt till: procurement.service@cern.ch Tekniska frågor besvaras av: A. Foussat Arnaud.Foussat@cern.ch och kommersiella frågor av: I. Lobmaier Ivo.Lobmaier@cern.ch.
07 feb, 2017 |Beräkning/Konstruktion, CERN, Råmaterial |

ITER: F4E-OFC-0811 Provision of Instrumentation and Control Integration Services

F4E ansvarar för Europas bidrag till forskningsanläggningen ITER som byggs norr om Marseille. Detta är en öppen upphandling från F4E avseende rubricerad inbjudan. Alla intresserade företag är välkomna att delta genom att registrera sig i F4E leverantörsdatabas här: http://www.researchmatch.se/leverantorsanmalan/. Då får du också tillgång till all dokumentation. Frågor om upphandlingen görs anonymt direkt på deras hemsida. F4E publicerade upphandlingen den 10 januari.
06 feb, 2017 |Beräkning/Konstruktion, IT/Big Data/CAD, ITER, Projektledning/Tjänster |

ESRF: Värmejackor

För ESRF-EBS uppgraderingen behövs värmejackor med tre olika storlekar för ventilerna. Värmejackorna utgörs av isolerade värmeelement som är formade för att passa ventilerna. Totalt 131 värmejackor är aktuella i denna anbudsinfordran. Anmälan om intresse skall ske till Research Match AB senast 2 Mars 2017.
03 feb, 2017 |Byggnation/anläggning, ESRF, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Mekanisk tillverkning, Miljötek./Energieffektiviseringar, Montering, installation, logistik |