Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ESO: Upphandling sytem för rengöring och ytbeläggning av spegel till E-ELT

Förfrågan är en påminnelse och avser att identifiera möjliga företag som är intresserade av att offerera beskrivet system. Den publicerades ursprungligen hösten 2015. Svarstiden på intresseförfrågan är senast 21 feb 2017
17 feb, 2017 |Beräkning/Konstruktion, Byggnation/anläggning, ESO, Mekanisk tillverkning, Optik/sensorer, Reparationer/underhåll, Undersökning/forskning |

ESO: Information angående kommande anbudsinfordran avseende upphandling av utveckling, tillverkning och testning av "Prefocal Station A Main System" för ELT.

Förfrågan avser att identifiera möjliga företag som är intresserade av att offerera beskrivet system.
17 feb, 2017 |ESO, Mekanisk tillverkning, Optik/sensorer, Undersökning/forskning |

ESO: Information angående kommande anbudsinfordran avseende upphandling av datalagringsenheter och underhåll som förväntas ske under Q2/Q3 2017

ESO förbereder upphandling av enheter för datalagring för VLT och EU ARC Science arkiv och underhåll av dessa enheter. Den befintliga arkivinfrastrukturen är en blandning av Chenbro och Supermicro enheter, vardera innehållande upp till 24 diskar, med olika kapacitet. Den nuvarande kapaciteten är över 1,5 PB. Det är planerat att migrera allt till Supermicro före utgången av 2017. Framtida lagringssystem har ännu inte beslutats, men kommer sannolikt att följa samma princip. ESO har för avsikt att påbörja ett anbudsförfarande för upphandling av hårdvara och underhåll under Q2 / Q3 2017. Avtalet beräknas slutas under Q4 2017.
17 feb, 2017 |ESO, IT/Big Data/CAD |

ESRF: Leverans av ett flerskikts Montel spegelsystem

Anmälan om intresse skall ske till Research Match AB senast 17 Mars 2017
17 feb, 2017 |ESRF, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Optik/sensorer, Undersökning/forskning |

ITER: F4E-OMF-0795 - Supply of MITICA Beam Line Components

F4E ansvarar för Europas bidrag till forskningsanläggningen ITER som byggs norr om Marseille i Frankrike. Detta är en öppen upphandling från F4E och alla intresserade företag är välkomna att lämna anbud. Upphandlingen omfattar ett ramavtal för efterföljande avrop mot leveranskontrakt. F4E kommer att teckna ramavtal med tre olika leverantörer. Intresserade företag skall anmäla sitt intresse direkt till F4E leverantörsregister här http://www.researchmatch.se/leverantorsanmalan/
09 feb, 2017 |Beräkning/Konstruktion, ITER, Kontroll/driftövervakning, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Magneter, Mekanisk tillverkning, Undersökning/forskning |