Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

CERN: MS-4315 12 KM (!) of RG220/U coaxial cable

INTRESSEANMÄLAN avseende rubricerade marknadsundersökning som planerats under Q1 2017 och som följs av en upphandling under Q2. Intresserade företag är välkomna att anmäla sitt intresse direkt till: procurement.service@cern.ch Technical questions: T. Kramer Thomas.Kramer@cern.ch Commercial questions: I. Lobmaier Ivo.Lobmaier@cern.ch
27 feb, 2017 |Beräkning/Konstruktion, Byggnation/anläggning, CERN, El/elektronik, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Mekanisk tillverkning, Vacuum |

CERN: MS-4318 Mobility Center

INTRESSEFÖRFRÅGAN avseende rubricerad marknadsundersökning som planeras att genomföras under Q1 2017 och som följs av en upphandling under Q4 2017. Intresserade företag är välkomna att anmäla sitt intresse direkt till: procurement.service@cern.ch Technical questions: V. Sogno veronique.sogno@cern.ch Commercial questions: S. Sonnerat Sebastien.Sonnerat@cern.ch
27 feb, 2017 |Administration, CERN, Drift/skötsel, Övrigt |

CERN: MS-4312 Steel laminations

INTRESSEANMÄLAN avseende rubricerad marknadsundersökning och efterföljande upphandling som planeras att genomföras under Q2 2017. Intresserade företag är välkomna att anmäla sitt intresse direkt till: procurement.service@cern.ch Technicalal questions: J. Rudeiros Fernandez Jose.Rudeiros@cern.ch Commercial questions: J. Pierlot Jerome.Pierlot@cern.ch
22 feb, 2017 |Beräkning/Konstruktion, Byggnation/anläggning, CERN, Mekanisk tillverkning |

CERN: MS-4313 100 austenitic stainless steel shells

INTRESSEFÖRFRÅGAN avseende en marknadsundersökning och efterföljande upphandling som planeras att genomföras under Q2 2017. Intresserade företag är välkomn att anmäla sitt intresse direkt till: procurement.service@cern.ch Technical questions: J. Rudeiros Fernandez Jose.Rudeiros@cern.ch Commercial questions: J. Pierlot Jerome.Pierlot@cern.ch
22 feb, 2017 |Beräkning/Konstruktion, Byggnation/anläggning, CERN, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Magneter, Mekanisk tillverkning |

ESRF: Mekanisk konstruktion

Denna anbudsförfrågan avser mekanisk konstruktion för ESRF. Tre kontrakt med längden tre år och möjlighet till två års förlängning kommer att upphandlas. Uppdraget skall utföras på plats hos ESRF. Anmälan om intresse skall ske till Research Match AB senast 22 Mars 2017
22 feb, 2017 |Beräkning/Konstruktion, ESRF, IT/Big Data/CAD, Mekanisk tillverkning, Projektledning/Tjänster |