Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

CERN: MS-4308 DQW Dressed Cavities

INTRESSEFÖRFRÅGAN avseende rubricerad marknadsundersökning som genomförs under Q2 2017 och som följs av en upphandling under Q2. Intresserade företag är välkomna att anmäla sitt intresse direkt till: procurement.service@cern.ch Tekniska frågor besvars av: C. Zanoni carlo.zanoni@cern.ch Kommersiella frågor besvaras av: J. Pierlot Jerome.Pierlot@cern.ch
02 mar, 2017 |Beräkning/Konstruktion, CERN, Mekanisk tillverkning |

CERN: MS-4307 Cold Magnetic Shields.

INTRESSEFÖRFRÅGAN avseende rubricerad marknadsundersökning som genomförs under Q2 2017 och som följs av en upphandling under Q1 2018. Intresserade företag är välkomna att anmäla sitt intresse direkt till: procurement.service@cern.ch Tekniska frågor besvaras av: C. Zanoni carlo.zanoni@cern.ch. Kommersiella frågor besvaras av: J. Pierlot Jerome.Pierlot@cern.ch
02 mar, 2017 |Beräkning/Konstruktion, CERN, Mekanisk tillverkning |

CERN: MS-4306 Supply of HOM couplers and pickups

INTRESSEFÖRFRÅGAN avseende rubricerad marknadsundersökning som kommer att följas av en upphandling under Q2 2017. Intresserade företag är välkomna att anmäla sitt intresse direkt till: procurement.service@cern.ch. Tekniska frågor besvaras av C. Zanoni carlo.zanoni@cern.ch Kommersiella frågor besvaras av: J. Pierlot Jerome.Pierlot@cern.ch
01 mar, 2017 |Beräkning/Konstruktion, CERN, Mekanisk tillverkning, Råmaterial, Vacuum |

ESS: Vacuum Components

ÖPPEN UPPHANDLING avseende ett ramavtal för rubricerade förfrågan. Alla företag är välkomna att lämna anbud genom att först registrera sig i ESS leverantörsdatabas här http://www.researchmatch.se/leverantorsanmalan/ eller direkt på ESS Tender Portal, se nedan. Där finns också förfrågningsunderlag och tekniska specifikationer tillgängliga.
01 mar, 2017 |Beräkning/Konstruktion, ESS, Mekanisk tillverkning, Vacuum |

ESO: Intresseanmälan till kommande upphandling av IKM programvara

Service Contract for the development and implementation of an Information & Knowledge Management (IKM) program at the La Silla Paranal Observatory (LPO)
28 feb, 2017 |ESO, IT/Big Data/CAD, Projektledning/Tjänster, Övrigt |