Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ESRF: Förebyggande underhåll på luftkonditioneringsanläggningar

Denna anbudsförfrågan avser ett treårigt kontrakt på förebyggande underhåll på. Anmälan om intresse skall ske till Research Match AB senast 7 April 2017.
08 mar, 2017 |Byggnation/anläggning, Drift/skötsel, ESRF, Miljötek./Energieffektiviseringar, Montering, installation, logistik, Reparationer/underhåll |

ILL: Utveckling av användargränssnitt

Intresseanmälan avseende utveckling av användargränssnitt kylenheter. Anmälan om intresse skall ske till Research Match AB senast 20 Mars 2017
07 mar, 2017 |El/elektronik, ILL, IT/Big Data/CAD, Kontroll/driftövervakning |

ESS: Design and Manufacturing of Beamline Elements Grid and Aperture Monitors

Detta är en öppen upphandling avseende rubricerad förfrågan. Alla intresserade företag är välkomna att lämna anbud genom att registrerar sig i Tender Portal: https://tender10.esss.lu.se/user/login Förfrågningsunderlag och teknisk dokumentation är tillgängliga vid registreringen. Frågor rörande upphandlingen skall skall sändas och besvaras via portalen.
06 mar, 2017 |Beräkning/Konstruktion, ESS, Kontroll/driftövervakning, Mekanisk tillverkning |

ESS: Design, Procurement and Installation of Cable Containment

Detta är en ÖPPEN upphandling avseende rubricerat inköpsbehov. Alla intresserade företag är välkomna att lämna anbud genom att först registrera sitt intresse för upphandlingen i ESS leverantörsdatabas, följ http://www.researchmatch.se/leverantorsanmalan/. Förfrågningsunderlaget och teknisk dokumentation finns tillgängligt vid registreringen.
03 mar, 2017 |ESS, Kontroll/driftövervakning, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Säkerhet/Kvalitet |

CERN: MS-4309 Supply of Nb (Niobium) and NbTi (Niobium Titanium) for HL-LHC Crab Cavities

INTRESSEFÖRFRÅGAN avseende rubricerad marknadsundersökning som genomföras under Q1 2017 och som följs av en upphandling under Q2. Intresserade företag är välkomna att anmäla sitt intresse direkt till: procurement.service@cern.ch Tekniska frågor besvaras av C. Zanoni carlo.zanoni@cern.ch Kommersiella frågor besvaras av: J. Pierlot Jerome.Pierlot@cern.ch
02 mar, 2017 |Beräkning/Konstruktion, CERN, Råmaterial |