Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

CERN: MS-4317 Contract of 50 (!) full-size vans for transport

INTRESSEFÖRFRÅGAN avseende rubricerad marknadsundersökning som genomförs under Q1 2017 och följs av en upphandling under Q2. Intresserade företag kan anmäla sitt intresse direkt till: procurement.service@cern.ch Tekniska frågor besvaras av: G. Bollinger gilles.bollinger@cern.ch Kommersiella frågor besvaras av: O. Cantoni orane.cantoni@cern.ch
16 mar, 2017 |CERN, Drift/skötsel, Projektledning/Tjänster, Övrigt |

CERN: MS-4311 500 large flexible printed circuits for quench heaters

INTRESSEFÖRFRÅGAN avseende rubricerad marknadsundersökning som genomföras under Q2 2017 och följs av en upphandling under Q3. Intresserade företag kan anmäla sitt intresse direkt till: procurement.service@cern.ch Tekniska frågor besvars av C. Scheuerlein Christian.Scheuerlein@cern.ch Kommersiella frågor besvaras av: B. Jenssen Bjorn.Jenssen@cern.ch
16 mar, 2017 |Beräkning/Konstruktion, CERN, Mekanisk tillverkning, Råmaterial |

ESRF: Stålkonstruktion tll ny byggnad. Intresseanmälan

Inom ramen för ESRF - EBS projektet planeras en utbyggnad av befintlig ”MTB South” byggnad. Den nya byggnaden skall ge plats för en RF provbänk och skapa ytterligare utrymme för att lagra specifika RF-komponenter. Anmälan om intresse skall ske till Research Match AB senast 18 April 2017.
15 mar, 2017 |Byggnation/anläggning, ESRF |

ESRF: Intresseanmälan till anläggningsarbeten

Inom ramen för ESRF - EBS projektet planeras en utbyggnad av befintlig ”MTB South” byggnad. Den nya byggnaden skall ge plats för en RF provbänk och skapa ytterligare utrymme för att lagra specifika RF-komponenter. Anmälan om intresse skall ske till Research Match AB senast 18 April 2017.
15 mar, 2017 |Byggnation/anläggning, ESRF |

ESRF: Elförsörjning till ESRF

Intresseanmälan till kommande upphandling av treårigt avtal avseende elförsörjning till ESRF. Anmälan om intresse skall ske till Research Match AB senast 10 April 2017.
13 mar, 2017 |ESRF, Kraftförsörjning/Infrastruktur |