Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ESRF: Intresseanmälan gällande leverans av spegelenhet

Kommande upphandling gäller leverans av material, tillverkning, rengöring, inspektion och kontroll, montering, test och leverans av ID21 M0 spegelenheten. Detta kräver kunskap i UHV teknologi, bearbetning, svetsning, lödning, rengöring, täthet
22 mar, 2017 |ESRF, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Mekanisk tillverkning, Optik/sensorer, Undersökning/forskning, Vacuum |

ESRF: Intresseanmälan till upphandling av HVAC

Inom ramen för ESRF - EBS projektet planeras en utbyggnad av befintlig ”MTB South” byggnad. Den nya byggnaden skall ge plats för en RF provbänk och skapa ytterligare utrymme för att lagra specifika RF-komponenter. Denna anbudsinfordran gäller HVAC och vätskor. Den nya byggnaden kommer att ha en total yta på 362 m2 inklusive en mezzanine. Anmälan om intresse skall ske till Research Match AB senast 18 April 2017.
22 mar, 2017 |Byggnation/anläggning, ESRF, Kraftförsörjning/Infrastruktur |

CERN: MS-4326 Service contract for the maintenance and operation of HVAC and sanitary equipment

INTRESSEFÖRFRÅGAN avseende rubricerad marknadsundersökning som genomförs under Q2 2017 och följs av en upphandling under Q3. Intresserade företag är välkomna att anmäla sig direkt till: procurement.service@cern.ch Tekniska frågor besvaras av: C. Martel Christophe.Martel@cern.ch Kommersiella frågor besvaras av: S. Sonnerat Sebastien.Sonnerat@cern.ch
21 mar, 2017 |CERN, Drift/skötsel, Kontroll/driftövervakning, Reparationer/underhåll |

CERN: MS-4301 Tillverkning, leverans och testning av Conflat® OFS kopparbehållare för UHV flänsar

FÖRNYAD INTRESSEFÖRFRÅGAN avseende rubricerade marknadsundersökning/upphandling som planeras att genomföras under Q1 2017. Förfrågningsunderlag kommer att publiceras och skickas till anmälda företag under vecka 7, 2017. Denna förfrågan publicerades av Cern 2016-12-21. Intresserade företag är välkomna att anmäla sitt intresse direkt till procurement.service@cern.ch
21 mar, 2017 |CERN, Mekanisk tillverkning, Test/driftsättning, Vacuum |

CERN: MS-4272 Tillverkning och leverans av 24 collimatorer 2019

FÖRNYAD INTRESSEFÖRFRÅGAN avseende ramavtal för rubricerad upphandling som planeras att genomföras under Q1 2017. Intresserade företag är välkomna att skicka ett mail direkt till: procurement.service@cern.ch. Ursprunglig förfrågan publicerades av Cern 2016-11-03.
21 mar, 2017 |Beräkning/Konstruktion, CERN, Mekanisk tillverkning, Vacuum |