Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ITER: Project Management System Support

F4E ansvarar för Europas bidrag till forskningsanläggningen ITER som byggs norr om Marseille i Frankrike. Detta är en öppen upphandling avseende ett ramavtal för rubricerad förfrågan. Alla intresserade företag kan delta. Avtalet är 2-årigt med möjlighet till förlängning ytterligare två år. Förfrågningsunderlaget finns att hämta på http://f4e.europa.eu/procurementsgrants/business.aspx.
29 mar, 2017 |Administration, IT/Big Data/CAD, ITER, Projektledning/Tjänster |

ITER: Manufacturing of prototypes of the supports of the blanket cooling manifold system

F4E ansvarar för Europas bidrag till forskningsanläggningen ITER som byggs norr om Marseille i Frankrike. Rubricerad upphandling är öppen för alla intresserade företag.
27 mar, 2017 |Beräkning/Konstruktion, ITER, Mekanisk tillverkning |

ESO: Servicetjänster till APEX-observatoriet

Förhandsinformation avseende kommande upphandling. Upphandlingen riktar sig till bolag med lokal organisation i Chile
27 mar, 2017 |Administration, Byggnation/anläggning, Drift/skötsel, El/elektronik, ESO, Montering, installation, logistik, Projektledning/Tjänster, Reparationer/underhåll |

CERN: Konsulttjänster för analys av IT-stöd

INTRESSEFÖRFRÅGAN avseende rubricerad upphandling som genomförs under Q2 2017. Intresserade företag är välkomna att anmäla sig direkt till: procurement.service@cern.ch
23 mar, 2017 |Administration, CERN, IT/Big Data/CAD, Projektledning/Tjänster |

ESS: 2 deionized water-cooling skids for the accelerator tunnel

Detta är en öppen upphandling och alla intresserade företag är välkomna att lämna anbud. registrera ditt företag direkt i ESS leverantörsdatabas där även förfrågningsunderlaget finns tillgängligt.
23 mar, 2017 |Beräkning/Konstruktion, ESS, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Test/driftsättning |