Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ESS: Kraftförsörjning till klystroner

Anbudsförfrågan avseende utveckling, tillverkning och leverans av kraftförsörjningen till klystron-modulatorer
03 apr, 2017 |El/elektronik, ESS, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Undersökning/forskning |

ESO: Konsulttjänster avseende mekanikkonstruktion

Förhandsinformation angående kommande upphandling under andra kvartalet 2017
31 mar, 2017 |Beräkning/Konstruktion, ESO, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Projektledning/Tjänster, Undersökning/forskning |

ESS: Marknadsundersökning avseende HDPE

MARKNADSUNDERSÖKNING avseende en kommande upphandling av HDPE (High Density Polyethylene)
30 mar, 2017 |Byggnation/anläggning, ESS, Mekanisk tillverkning, Råmaterial, Övrigt |

ESS: Design, installation och test av rörsystem samt installation av kabelstegar mm

Detta är en öppen upphandling och alla intresserade företag är välkomna att lämna anbud. registrera ditt företag direkt i ESS leverantörsdatabas där även förfrågningsunderlaget finns tillgängligt.
30 mar, 2017 |Byggnation/anläggning, Drift/skötsel, El/elektronik, ESS, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Mekanisk tillverkning, Miljötek./Energieffektiviseringar, Montering, installation, logistik, Test/driftsättning |

CERN: Transporttjänster

INTRESSEFÖRFRÅGAN avseende rubricerad marknadsundersökning som genomförs under Q2 2017 och följs av en upphandling under Q3. Intresserade företag är välkomna att anmäla sig direkt till: procurement.service@cern.ch Tekniska frågor besvaras av: V. Sogno, veronique.sogno@cern.ch Kommersiella frågor besvaras av: S. Sonnerat, Sebastien.Sonnerat@cern.ch
30 mar, 2017 |CERN, Drift/skötsel, Montering, installation, logistik, Projektledning/Tjänster, Övrigt |