Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

CERN: Tillverkning och leverans av vacumtankar i rostfritt stål

Förhandsinformation avseende kommande marknadsundersökning, kvartal 2 2017, och offertförfrågan kvartal 3 2017
10 apr, 2017 |Beräkning/Konstruktion, Byggnation/anläggning, CERN, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Råmaterial, Vacuum |

CERN: Tillverkning och leverans av massiva kopparringar

Förhandsinformation avseende kommande marknadsundersökning, kvartal 2 2017, och offertförfrågan kvartal 3 2017
06 apr, 2017 |CERN, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Magneter, Mekanisk tillverkning, Råmaterial |

ESS: Prefabricerade betongblock

Upphandling av prefabricerade betongblock till bunker för testning av kryo-moduler
06 apr, 2017 |Byggnation/anläggning, ESS, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Råmaterial |

CERN: Underhåll av bilar och lastbilar

Förhandsinformation avseende kommande marknadsundersökning, kvartal 2 2017, och offertförfrågan kvartal 3 2017
04 apr, 2017 |CERN, Drift/skötsel, Montering, installation, logistik, Reparationer/underhåll |

CERN: Elinstallationer -Cern

Förhandsinformation avseende kommande marknadsundersökning, kvartal 2 2017, och offertförfrågan kvartal 3 2017
04 apr, 2017 |Byggnation/anläggning, CERN, El/elektronik, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Montering, installation, logistik |