Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ESO: Mjukvaruutveckling-realtidssystem

Förhandsinformation om kommande upphandling.
27 apr, 2017 |El/elektronik, ESO, IT/Big Data/CAD, Undersökning/forskning |

CERN: MS-4335 Leverans och installation av avfuktningsmaskin

Detta är en intresseförfrågan avseende rubicerade marknadsundersökning som följs av en upphandling under andra kvartalet 2017. Intresserade företag är välkomna att anmäla sig direkt till: procurement.service@cern.ch Tekniska frågor besvaras av: L. Marques Antunes Ferreira Leonel.Ferreira@cern.ch Kommersiella frågor besvaras av: B. Jenssen Bjorn.Jenssen@cern.ch
24 apr, 2017 |Byggnation/anläggning, CERN, Drift/skötsel, Montering, installation, logistik |

ITER: Utveckling av Informations och Kommunikationsteknologi (ICT)

F4E ansvarar för Europas bidrag till forskningsanläggningen ITER som byggs norr om Marseille i Frankrike. Detta är en öppen upphandling avseende rubricerade förfrågan och alla intresserade företag är välkomna att delta. F4E publicerade upphandlingen den 8 mars och öppna frågor och svar har publicerats på F4E portal. Sista dag för frågor är MÅNDAG DEN 4 April.
21 apr, 2017 |IT/Big Data/CAD, ITER, Projektledning/Tjänster |

ILL: Tillverkning av delar i HDPE

Intresseanmälan till upphandling av delar tillverkade i HDPE. Anmälan skall ske till Research Match senast 28 april 2017
12 apr, 2017 |Beräkning/Konstruktion, ILL, Mekanisk tillverkning, Råmaterial, Undersökning/forskning |

ESS: Förfrågan om leverans av stålmaterial för ESS bunker jämte prisindikation

Detta är en förfrågan avseende leverans av stål. Intresserade företag är välkomna att skicka sina förslag direkt till maria.menninga@esss.se
11 apr, 2017 |Beräkning/Konstruktion, ESS, Råmaterial |