Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ESS: Kylsystem för testställning

Upphandlingen riktar sig till förtag som är intresserade av att leverera och serva rubricerade kylsystem. Kontrakt kommer att tecknas med en leverantör. Intresserade företag är välkomna att registrera sig direkt i ESS leverantörsdatabas https://tender6.esss.lu.se/user/599/edit. Där finns även förfrågningsunderlaget tillgängligt.
17 maj, 2017 |Byggnation/anläggning, ESS, Kontroll/driftövervakning, Mekanisk tillverkning, Reparationer/underhåll, Test/driftsättning |

ILL: Kollimator för Salsa-instrument på ILL

Preliminär förfrågan avseende tillverkning av dubbeldivergerande kollimator till SALSA instrumentet på ILL. Ytterligare dokumentation kan erhållas från Research Match
15 maj, 2017 |ILL, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Optik/sensorer, Undersökning/forskning |

ESS: Monitors for the Personnel Safety System of the future ESS accelerator

ESS planerar att upphandla monitorer för personsäkerhetssystem för den framtida acceleratorn vid ESS. I syfte att få kontakt med relevanta leverantörer så bjuder ESS in intresserade företag till samråd. Kontakta Liisa Zander för ytterligare information liisa.zander@esss.se. NYTT SVARSDATUM 31 MAJ.
09 maj, 2017 |Byggnation/anläggning, ESS, Kontroll/driftövervakning, Säkerhet/Kvalitet |

CERN: MS-4302 Demontering och oljesanering av > 100 transformatorer

Detta är en intresseförfrågan avseende en marknadsundersökning som följs av rubricerade upphandling under tredje kvartalet 2017. Intresserade företag är välkomna att anmäla sig direkt till procurement.service@cern.ch. Tekniska frågor besvaras av: C. Bruggmann Furlan claudia.bruggmann.furlan@cern.ch Kommersiella frågor besvaras av: B. Jenssen Bjorn.Jenssen@cern.ch
08 maj, 2017 |CERN, Drift/skötsel, El/elektronik, Reparationer/underhåll |

CERN: MS-4328 Leverans/renovering av nya/befintliga traverser med kapacitet > 10t.

Detta är en intresseförfrågan avseende rubricerade marknadsundersökning som följs av en upphandling under tredje kvartalet 2017. Intresserade företag är välkomna att anmäla sig direkt till procurement.service@cern.ch Tekniska frågor besvaras av: R. Rinaldesi roberto.rinaldesi@cern.ch Kommersiella frågor besvaras av: F. Bonthond Floris.Bonthond@cern.ch
04 maj, 2017 |Byggnation/anläggning, CERN, Drift/skötsel, Mekanisk tillverkning |