Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ESO: Kommunikationstjänster 2017-2019

Detta är en konkurrensupphandling avseende kommunikationstjänster under perioden 1.8.2017-31.12.2019. Intresserade företag är välkomna att anmäla sitt intresse till Research Match senast den 9 juni.
07 jun, 2017 |Administration, ESO, Projektledning/Tjänster |

ILL: NAS-lagringslösning för experimentella data.

Denna förfrågan avser att identifiera leverantörer som kan tillhandahålla en NAS-lagringslösning för experimentella data. Intresserade företag kan kontakta Research Match Sweden AB.
02 jun, 2017 |El/elektronik, ILL, IT/Big Data/CAD, Kontroll/driftövervakning |

ESO: Apparatskåp

ESO kommer under Q1 2019 upphandla apparatskåp för styrelektroniken till M1-spegeln
31 maj, 2017 |El/elektronik, ESO, IT/Big Data/CAD, Kontroll/driftövervakning, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Montering, installation, logistik, Undersökning/forskning |

ESO: Konsulttjänster avseende test av programvara

Information angående kommande anbudsinfordran avseende upphandling av konsulttjänster för test av programvara
22 maj, 2017 |El/elektronik, ESO, IT/Big Data/CAD, Test/driftsättning |

CERN: MS-4316 Servers and disk storage

FÖRNYAD FÖRFRÅGAN med förlängd svarstid till den 29/5. INTRESSEANMÄLAN avseende rubricerad marknadsundersökning under Q1 2017 och som följs av en upphandling under Q2. Förfrågan avser ramavtal med flera leverantörer. Avrop och leveranser enligt avtal kommer att ske under perioden mitten av 2017 till mitten av 2018. Intresserade företag är välkomna att anmäla sitt intresse direkt till: procurement.service@cern.ch Technical questions: E. Bonfillou Eric.Bonfillou@cern.ch Commercial questions: F. Najeh Fatima.Najeh@cern.ch. Cern publicerade förfrågan första gången den 16/2 2017.
22 maj, 2017 |CERN, IT/Big Data/CAD, Montering, installation, logistik |