Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ESO: Konsultstöd för mjukvaruutveckling

Information om kommande upphandling av konsulttjänster inom mjukvaruutveckling. Upphandlingen kommer att påbörjas under Q3 2017.
10 jul, 2017 |El/elektronik, ESO, IT/Big Data/CAD, Undersökning/forskning |

ILL: MULTI-AXIS CMM ARM

Offertförfrågan avseende utrustning till Salsa-projektet för ILL
10 jul, 2017 |Beräkning/Konstruktion, ILL, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Mekanisk tillverkning, Undersökning/forskning |

ILL: Upphandling av en kontrollenhet för heliumtryck.

ILL förbereder en upphandling av en kontrollenhet för heliumtryck. Ytterligare information kan fås av Research Match Sweden AB
12 jun, 2017 |ILL, Kontroll/driftövervakning, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Mekanisk tillverkning, Undersökning/forskning, Vacuum |

ESO: Datakommunikation

Information angående kommande anbudsinfordran avseende upphandling av datakommunikation. Ytterligare information kan fås av Research Match Sweden AB
09 jun, 2017 |El/elektronik, ESO, IT/Big Data/CAD, Kraftförsörjning/Infrastruktur |

ESO: Konsulttjänster - mjukvara ESO

Information angående kommande anbudsinfordran avseende upphandling av konsulttjänster för utveckling av programvara.
09 jun, 2017 |El/elektronik, ESO, IT/Big Data/CAD, Projektledning/Tjänster |