Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ILL: Focusing Guide till ILL

ILL förbereder en upphandling av H16 GUIDE SYSTEM - FOCUSING GUIDE Ytterligare information kan fås av Research Match Sweden AB
16 okt, 2017 |El/elektronik, ILL, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Optik/sensorer, Undersökning/forskning, Vacuum |

ESS: Overhead Crane System

ESS is requesting tenderers to submit tenders on an overhead crane system. The procurement is carried out as an Open procedure. For more information please register on the supplier portal, link below.
16 okt, 2017 |Byggnation/anläggning, ESS |

ESO: Adaptiv optik för ELT

Förhandsinformation rörande kommande RFI under Q4 2017 avseende adaptiv optik
26 sep, 2017 |El/elektronik, ESO, Optik/sensorer, Undersökning/forskning |

ESO: Mjukvaruutveckling - teleskop

Information om kommande upphandling av konsulttjänster inom mjukvaruutveckling. Upphandlingen kommer att påbörjas under Q3 2017.
05 sep, 2017 |Beräkning/Konstruktion, El/elektronik, ESO, IT/Big Data/CAD, Undersökning/forskning |

ESO: ELT M4 kylinfrastruktur

Förhandsinformation rörande kommande RFI under Q3 2017 avseende kylinfrastruktur
08 aug, 2017 |El/elektronik, ESO, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Optik/sensorer, Undersökning/forskning |