Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ILL: Supply of the FIPPS Anti-Compton Shields

Call for tender
08 jan, 2018 |ILL, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Mekanisk tillverkning, Optik/sensorer, Råmaterial |

ILL: CARTERS H16 NEUTRON GUIDE HOUSING

INVITATION TO TENDER
22 dec, 2017 |ILL, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Mekanisk tillverkning, Optik/sensorer, Råmaterial, Undersökning/forskning, Vacuum |

ILL: ASSEMBLY OF 4 GAS HANDLING SYSTEMS FOR DILUTION INSERTS

INVITATION TO TENDER
20 dec, 2017 |El/elektronik, ILL, IT/Big Data/CAD, Kontroll/driftövervakning, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Undersökning/forskning, Vacuum |

ESRF: EBS COLLIMATOR WP 3

Call for Expression of Interest
19 dec, 2017 |ESRF, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Mekanisk tillverkning, Råmaterial, Vacuum |

ESRF: Procurement and maintenance of CISCO equipment

Call for Expression of Interest
15 dec, 2017 |ESRF, IT/Big Data/CAD |