Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ESS: Temporary Administrative Staff

The procurement is carried out with procedure Restricted procedure which means that interested firms are welcome to submit a tender for this procurement by first apply to get qualified. Interested firms can find more information by clicking Invitation for applications in the menu on the link below.
29 jan, 2018 |Administration, ESS |

ESS: ITT Boron-10 enriched 10B4C sputtering targets

This is an open call for tender. Interested firms are welcome to participate by submitting a tender and supporting documentation following the instructions provided in the supplier portal, link below.
29 jan, 2018 |Beräkning/Konstruktion, ESS, Mekanisk tillverkning, Råmaterial |

CERN: Supply of LCD Display Monitors

Market Survey scheduled for dispatch in first quarter 2018 followed by an invitation to Tender scheduled to dispatch in second quarter 2018. Interested firms are welcome to send an e-mail to procurement.service@cern.ch Technical questions: G. Metral Guillaume.Metral@cern.ch Commercial questions: H. Gerster hiba.gerster@cern.ch CERN publication Date: 29-01-2018
29 jan, 2018 |CERN, IT/Big Data/CAD, Kontroll/driftövervakning |

ESO: Equipment for the ELT primary mirror (M1) segment assemblies.

Request for Information for the washing, stripping, handling and quality control process and equipment for the ELT primary mirror (M1) segment assemblies.
26 jan, 2018 |Byggnation/anläggning, ESO, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Mekanisk tillverkning, Optik/sensorer, Reparationer/underhåll, Test/driftsättning, Undersökning/forskning, Vacuum |

CERN: Supply and installation of piping systems for the fire protection of the SPS accelerator

Market survey and invitation to tender scheduled to dispatch in second quarter 2018. Interested firms are welcome to return the qualification questionnaire (linked below) completed and accompanied by the requested documents and references to Procurement.service@cern.ch. For commercial matters: Contact Bjorn Jenssen bjorn.jenssen@cern.ch For technical matters: contact Willy Van Den Broucke willy.vandennroucke@cern.ch Cern activity code): (01030600) Cern publication Date: 07-12-2017
22 jan, 2018 |Byggnation/anläggning, CERN, Drift/skötsel, Kontroll/driftövervakning, Montering, installation, logistik |