Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

CERN: Supply of a waterjet cutting machine

Market Survey scheduled for dispatch during first quarter 2018 followed by an invitation to tender scheduled to dispatch during first quarter 2018. Interessted firms are welcome to express their interest by sending an e-mail to procurement.service@cern.ch. Technical questions: D. Challoin David.Challoin@cern.ch Commercial questions: G. Breuillaud gaelle.breuillaud@cern.ch CERN publication date: 30-01-2018.
06 feb, 2018 |Beräkning/Konstruktion, CERN, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Test/driftsättning |

CERN: Supply of two stainless steel cryostats

Market Survey scheduled for dispatch during first quarter 2018 followed by an invitation to tender scheduled to dispatch during second quarter 2018. Interested firms are welcome to express their interest by sending an e-mail to procurement.service@cern.ch Technical questions: A. Vande Craen arnaud.vande.craen@cern.ch Commercial questions: J. Pierlot Jerome.Pierlot@cern.ch Cern publication Date: 31-01-2018
06 feb, 2018 |Beräkning/Konstruktion, CERN, Mekanisk tillverkning, Vacuum |

ESO: M5 cell for E-ELT

Call for Expression of Interest
02 feb, 2018 |Beräkning/Konstruktion, El/elektronik, ESO, Mekanisk tillverkning, Optik/sensorer, Undersökning/forskning |

ESRF: Supply and maintenance of a second NetApp Full SSD A300 NAS system

Call for Expression of Interest
30 jan, 2018 |ESRF, IT/Big Data/CAD |

ESRF: TitleEBS-WP11 Installation Phase - Liquid Nitrogen in SRTU - Cells 6, 11, 15, 31

Call for Expression of Interest
30 jan, 2018 |ESRF, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Mekanisk tillverkning, Miljötek./Energieffektiviseringar, Säkerhet/Kvalitet, Undersökning/forskning, Vacuum |