Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

CERN: Supply of high speed optoelectronic transceivers based on a CERN design

Market survey scheduled for dispatch during second quarter 2018 followed by un invitation to tender during fourth quarter 2018. Interested firms are welcome to send an e-mail to procurement.service@cern.ch Technical questions: C. Soos Csaba.Soos@cern.ch Commercial questions: J. Davison joshua.luke.davison@cern.ch. Cern publication Date: 23-02-2018.
23 feb, 2018 |CERN, El/elektronik, Mekanisk tillverkning, Optik/sensorer |

CERN: Supply of cast-resin dry-type power transformers

Market survey scheduled for dispatch during first quarter 2018 followed by an invitation to Tender scheduled during second quarter 2018. Interested firms are welcome to send an e-mail to procurement.service@cern.ch Technical questions: G. Cappai giuseppe.cappai@cern.ch Commercial questions: B. Jenssen Bjorn.Jenssen@cern.ch. Cern publication Date: 07-02-2018
23 feb, 2018 |CERN, El/elektronik, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Mekanisk tillverkning |

CERN: Supply of standard semi-finished products in aluminium and aluminium alloys

Market survey scheduled to dispatch during first quarter followed by a tender during second quarter. Interested firms are welcome to send an e-mail to procurement.service@cern.ch Technical questions: L. Akhouay Leila.Akhouay@cern.ch Commercial questions: G. Breuillaud gaelle.breuillaud@cern.ch. CERN publication Date: 09-02-2018
22 feb, 2018 |CERN, Mekanisk tillverkning, Råmaterial |

ESRF: Lead Optics hutch and tube shielding for the new beamline BM18

Call for Expression of Interest
13 feb, 2018 |ESRF, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Mekanisk tillverkning, Optik/sensorer, Undersökning/forskning |

ILL: Supply of the 1083nm fiber Lasers for TYREX

Call for tender
09 feb, 2018 |ILL, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Optik/sensorer, Undersökning/forskning |