Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

CERN: Call for bids to become host of BSBF2020

THIS IS A JOINT CALL FOR TENDER from CERN, EMBL, ESA, ESO, ESRF, ESS, European XFEL, F4E and ILL. These nine Big Science organisations have decided to call for bids from interested parties to become the host of Big Science Business Forum 2020 (BSBF2020) to be held in the first half of 2020. Interested operators are welcome send the bid to bsbf2018@ufm.dk.
11 okt, 2018 |Administration, CERN, ESO, ESRF, ESS, ILL, ITER, XFEL |

ESS: ITT Valves for process water purification systems

This is a public call for tenders. Tenders must be valid until 2019-03-10. Interested firms are welcome to register their profile on ESS register page and get more information in contract documents and information about how to submit a tender.
10 okt, 2018 |Byggnation/anläggning, ESS, Kraftförsörjning/Infrastruktur |

ESRF: Manufacturing of WHIST modules - Timing Instruments

ESRF has dispatched a new Call For Tender WP 6 Manufacturing of WHIST modules - Timing Instruments
10 okt, 2018 |El/elektronik, ESRF |

ESRF: A high energy linear X-ray detector for high pressure diffraction on a large volume press

ESRF will dispatch a new Call For Tender regarding a high energy linear X-ray detector for high pressure diffraction on a large volume press
10 okt, 2018 |El/elektronik, ESRF, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Optik/sensorer |

ESRF: A single photon counting, vacuum compatible hybrid pixel detector for BioSAXs (Small Angle X-ray Scattering on macromolecules in solution)

ESRF will dispatch a new Call For Tender regarding A single photon counting, vacuum compatible hybrid pixel detector for BioSAXs (Small Angle X-ray Scattering on macromolecules in solution)
10 okt, 2018 |El/elektronik, ESRF, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Optik/sensorer |