Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ITER: Network Communication Services

F4E call for interest and tender in an open procedure. Fusion for Energy (F4E) is the European Union’s Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy. F4E is responsible for providing Europe’s contribution to ITER, the world’s largest scientific partnership that aims to demonstrate fusion as a viable and sustainable source of energy. All interested firms are welcome to participate following the submit instructions in linked documents below. F4E publication date: 03-05-2018.
03 maj, 2018 |Administration, IT/Big Data/CAD, ITER, Projektledning/Tjänster |

ITER: Supply of Mechanical Platforms for Diagnostics Magnetics Inner Vessel Coils for ITER

F4E call for interest and tender in an open procedure. Several questions and answers has already been published. Fusion for Energy (F4E) is the European Union’s Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy. F4E is responsible for providing Europe’s contribution to ITER, the world’s largest scientific partnership that aims to demonstrate fusion as a viable and sustainable source of energy. All interested firms are welcome to participate following the submit instructions in linked documents below. F4E Publication date: 18-04-2018.
03 maj, 2018 |Beräkning/Konstruktion, ITER, Kontroll/driftövervakning, Magneter, Mekanisk tillverkning, Test/driftsättning |

ILL: Supply of a project management assistance for the Endurance Programme and the Reactor Maintenance Programme.

ILL Calls to tender for Project management assistance servicies for ILL projects
27 apr, 2018 |ILL, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Projektledning/Tjänster, Säkerhet/Kvalitet |

ITER: HEBT Cryopumping system

F4E Call for interest and call for tender with an open procedure. Fusion for Energy (F4E) is the European Union’s Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy. F4E is responsible for providing Europe’s contribution to ITER, the world’s largest scientific partnership that aims to demonstrate fusion as a viable and sustainable source of energy. F4E publication date: 13-04-2018.
25 apr, 2018 |ITER, Kontroll/driftövervakning, Mekanisk tillverkning, Projektledning/Tjänster, Test/driftsättning, Undersökning/forskning |

ITER: Manufacturing Engineering Support for the Diagnostics Systems

F4E Call for interest and call for tender in an open procedure. Several questions and answers has already been published. Fusion for Energy (F4E) is the European Union’s Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy. F4E is responsible for providing Europe’s contribution to ITER, the world’s largest scientific partnership that aims to demonstrate fusion as a viable and sustainable source of energy. F4E publication Date: 03-04-2018
25 apr, 2018 |IT/Big Data/CAD, ITER, Projektledning/Tjänster |