Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

MAX IV: Produktsystem för synkronisering av förlopp

Max IV önskar handla upp ett system för tidkoordinering och synkronisering.
03 sep, 2014 |Kontroll/driftövervakning, MAX IV, Övrigt |

ESRF: Tjänster, arbeten på plats

ESRF kommer att ge ut en förfrågan om att handla upp arbeten inom inredning, VVS, elektricitet, datornätverk.
01 sep, 2014 |Byggnation/anläggning, El/elektronik, ESRF, Kontroll/driftövervakning, Kraftförsörjning/Infrastruktur |