Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ESS: Varor och tjänster, styr- och reglersystemet (control system)

ESS söker genom denna upphandling anbud från anbudsgivare att som ramavtalsleverantör (1 st) under en period på maximalt 4 år leverera infrastruktur och integration samt tjänster för hårdvara och mjukvara till ett ‘Integrated Contol System’.
08 sep, 2014 |ESS, Kontroll/driftövervakning |

ESRF: Produkttillverkning mm. av fasthållninganordning av magneter

ESRF önskar få intresseanmälningar av leverantörer för tillverkning, montering, kabeldragning, test av en stödmekanism för magneter.
04 sep, 2014 |ESRF, Magneter, Mekanisk tillverkning |

ESO: Varor och tjänster, stöd för speglar

ESO önskar få förslag på leverantörer som kan konstruera, tillverka, montera, integrera mm stöd för speglar.
04 sep, 2014 |ESO, Mekanisk tillverkning, Optik/sensorer |

CERN: Produkt, Forged Blank for UHV ring

Denna annons gäller anmälan om intresse av att delta i upphandlingen av smidesämnen.
03 sep, 2014 |CERN, El/elektronik, Övrigt |

ESRF: Produkt och positioneringssystem

ESRF söker leverantör till ett positioneringssystem. Förfrågan kommer att gälla leverans av 3 st enheter med krav enligt förfrågningsunderlaget.
03 sep, 2014 |ESRF, Kontroll/driftövervakning, Övrigt |