Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

XFEL: Byggentreprenad, brand- och inbrottsskydd samt alarm.

Upphandlingen gäller att specificera system för inbrottsskydd och brandskydd samt montering av dessa system.
20 okt, 2014 |Byggnation/anläggning, El/elektronik, Säkerhet/Kvalitet, XFEL, Övrigt |

XFEL: Varor, strålningssäkra blyburar

Upphandlingen gäller konstruktion, tillverkning, leverans och installation av strålningssäkra (blyavskärmning) burar för användning vid experiment.
20 okt, 2014 |Mekanisk tillverkning, XFEL, Övrigt |

DESY: Varor, Spänningsaggregat

Upphandlingen gäller tillverkning och leverans av 16 enheter högspännings-, switchade spänningsaggregat.
17 okt, 2014 |DESY, El/elektronik, Kraftförsörjning/Infrastruktur |

FAIR: Varor, supraledande tråd

Upphandlingen gäller tillverkning och leverans av 250 km supraledande tråd som skall användas för tillverkning av dipoler till en s.k. ”Fragment-Separator”.
17 okt, 2014 |El/elektronik, FAIR, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Mekanisk tillverkning, Övrigt |

FAIR: Varor, kickersystem

Upphandlingen gäller ett system för ”injektionskicker” bestående av 6 magneter för en synkrotron.
17 okt, 2014 |El/elektronik, FAIR, Magneter |