Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ITER: Tjänster, Tester av betong

Affärsmöjlighet för svenska företag som är experter inom gjutning av betong.
30 okt, 2014 |Byggnation/anläggning, ITER |

ITER: Varor och tjänster, supraledande magneter

Affärsmöjlighet för svenska företag inom supraledning och magneter samt underleverantörer till dessa.
30 okt, 2014 |El/elektronik, ITER, Kontroll/driftövervakning, Magneter, Övrigt |

ITER: Medicinska tjänster för ramavtal

Affärsmöjlighet för företag eller enskilda personer med medicinsk kunskap inom de områden som skall handlas upp.
30 okt, 2014 |ITER, Övrigt |

ESS: Marknadsundersökningar

Affärsmöjlighet för svenska företag
30 okt, 2014 |ESS, Övrigt |

DESY: Byggentreprenad, vattenförsörjning, avloppshantering, fjärrkyla

Upphandlingen gäller en byggentreprenad för renovering av nätverket för vattenförsörjning, avloppshantering. Ombyggnad av fjärrkylsystemet skall göras.
20 okt, 2014 |Byggnation/anläggning, DESY, Kraftförsörjning/Infrastruktur |