Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

CERN: Varor, mönsterkort (PCB)

Affärsmöjlighet för företag att tillverka och leverera mönsterkort.
10 nov, 2014 |CERN, IT/Big Data/CAD |

ESS: Varor och tjänster, Accelerator Helium Refrigeration Plant

Affärsmöjlighet för svenska företag: 1) som huvudleverantör ta helhetsansvar för leveransen, 2) som underleverantör till en huvudleverantör leverera delar (varor och tjänster)!
10 nov, 2014 |ESS, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Övrigt |

CERN: Tjänster, elektriska arbeten på plats

Affärsmöjlighet för svenska företag inom el, t.ex. installation!
10 nov, 2014 |CERN, El/elektronik |

ESS: Varor och tjänster, verktyg för el-CAD

Affärsmöjlighet för svenska företag som levererar CAD-verktyg för elektrisk konstruktion (El-CAD)
10 nov, 2014 |ESS, IT/Big Data/CAD |

DESY: Upphandling av elinstallationer för XFEL (free electron laser)

Affärsmöjlighet för svenska företag inom elinstallation.
30 okt, 2014 |DESY, El/elektronik, Montering, installation, logistik, Övrigt |