Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ESO: Tjänster, mjukvaruutveckling

Affärsmöjlighet för svenska företag inom mjukvaruutveckling! BRÅDSKANDE!
27 nov, 2014 |ESO, IT/Big Data/CAD |

ESS: Varor och tjänster, testutrustning för strömförsörjning

Affärsmöjlighet för företag att leverera mekanisk utrustning!
17 nov, 2014 |El/elektronik, ESS, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Test/driftsättning |

ITER: Varor och tjänster, strömförsörjning

Affärsmöjlighet för svenska företag inom högspänningsutrustning och för underleverantörer till dessa!
14 nov, 2014 |El/elektronik, ITER, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Test/driftsättning, Övrigt |

MAX IV: Varor och tjänster, temperaturmätning och -reglering

Affärsmöjlighet för svenska företag inom temperaturmätning och -reglering!
14 nov, 2014 |Kontroll/driftövervakning, MAX IV, Montering, installation, logistik, Övrigt |

ITER: Tjänster, betong

Affärsmöjlighet för svenska företag inom test av betong!
13 nov, 2014 |Byggnation/anläggning, ITER, Test/driftsättning, Övrigt |