Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ESS: Varor och tjänster, säkerhetsrelaterat

Affärsmöjlighet för svenska företag inom säkerhetsrelaterade varor och tjänster!
02 dec, 2014 |ESS, Säkerhet/Kvalitet |

ESS: Varor och tjänster, precisionsmätning

Affärsmöjlighet för svenska företag inom mätteknik.
02 dec, 2014 |ESS, Test/driftsättning, Övrigt |

ESS: Varor och tjänster, styrning av hela processen

Affärsmöjlighet för svenska företag inom styr- och reglersystem samt tjänster omkring detta!
01 dec, 2014 |ESS, IT/Big Data/CAD, Kontroll/driftövervakning, Montering, installation, logistik, Övrigt |

CERN: Tjänster, mjukvaruutveckling

Affärsmöjlighet för företag inom mjukvaruutveckling!
28 nov, 2014 |CERN, IT/Big Data/CAD |

ESO: Tjänster-mjukvaruutveckling

Affärsmöjlighet för svenska företag inom mjukvaruutveckling!
28 nov, 2014 |ESO, IT/Big Data/CAD |