Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ITER: Varor och tjänster, material

Affärsmöjlighet för svenska företag inom leverans av stål!
10 dec, 2014 |ITER, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Övrigt |

MAX IV: Varor och tjänster, provbänk för undulatormätning

Affärsmöjlighet för svenska företag inom mätbänkstillverkning
05 dec, 2014 |MAX IV, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Övrigt |

ESRF: Varor, mekanisk precisionstillverkning

Affärsmöjlighet för företag inom mekanisk tillverkning
04 dec, 2014 |ESRF, Mekanisk tillverkning |

CERN: Varor och tjänster, elektromagneter

Affärsmöjlighet för svenska företag inom elektromagneter.
04 dec, 2014 |CERN, Magneter |

ESRF: Varor, magneter

Affärsmöjlighet för företag inom magneter
03 dec, 2014 |ESRF, Magneter |