Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ITER: Varor, strömförsörjning

Affärsmöjlighet för svenska företag inom strömförsörjning.
18 dec, 2014 |El/elektronik, ITER, Kraftförsörjning/Infrastruktur |

ESO: Varor, skyddsstruktur av plast

Affärsmöjlighet för svenska företag inom tillverkning av plast, GFR (glass fiber reinforced plastics).
18 dec, 2014 |ESO, Montering, installation, logistik, Övrigt |

CERN: Varor, magneter

Affärsmöjlighet för svenska företag inom magneter.
18 dec, 2014 |CERN, Magneter |

DESY: Varor, flytande kväve

Affärsmöjlighet för svenska företag som kan leverera flytande kväve.
17 dec, 2014 |DESY, Övrigt |

ESS: Tjänster, konsulter inom PLM, PDM, CAD.

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens inom PLM, PDM eller CAD (två områden är ett krav).
16 dec, 2014 |Beräkning/Konstruktion, ESS, IT/Big Data/CAD, Övrigt |