Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

DESY: Varor och tjänster, ställningar för montering av elektriska komponenter

Affärsmöjlighet för svenska företag som tillverkar IT-rack.
09 jan, 2015 |DESY, IT/Big Data/CAD |

ITER: Varor och tjänster, spolar

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens att tillverka och testa elektriska spolar.
09 jan, 2015 |El/elektronik, ITER |

ITER: Varor och tjänster, förregling med kopplingsboxar

Affärsmöjlighet för svenska företag inom konstruktion (mek och el)
19 dec, 2014 |El/elektronik, ITER |

ITER: Varor och tjänster, värmesköld

Affärsmöjlighet för svenska företag inom tillverkning
19 dec, 2014 |ITER, Mekanisk tillverkning, Övrigt |

ITER: Tjänster, underhåll

Affärsmöjlighet för svenska företag inom underhåll.
19 dec, 2014 |ITER, Kontroll/driftövervakning, Övrigt |