Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

MAX IV: Varor och tjänster, fräs för metallbearbetning

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens om fräsar för metallbearbetning.
09 jan, 2015 |MAX IV, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Övrigt |

ILL: Varor och tjänster, ventilationssystem för svets

Affärsmöjlighet för svenska företag inom svets/ventilationssystem.
09 jan, 2015 |Byggnation/anläggning, ILL, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Mekanisk tillverkning, Övrigt |

FAIR: Tjänster, luftkonditioneringssystem

Affärsmöjlighet för företag inom luftkonditionering.
09 jan, 2015 |Byggnation/anläggning, FAIR, Montering, installation, logistik, Övrigt |

DESY: Varor, kablar

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens att tillverka kabel
09 jan, 2015 |DESY, El/elektronik, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Mekanisk tillverkning, Övrigt |

DESY: Varor och tjänster, byggentreprenad

Affärsmöjlighet för företag med kompetens att projektera och utföra byggentreprenad.
09 jan, 2015 |Byggnation/anläggning, DESY |