Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

DESY: Varor, betongelement för avskärming

Affärsmöjlighet för svenska företag inom betong.
14 jan, 2015 |Byggnation/anläggning, DESY |

ITER: Tjänster, simuleringsprogram

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens att utveckla simuleringsprogram.
12 jan, 2015 |IT/Big Data/CAD, ITER, Övrigt |

ITER: Tjänster, tekniskt stöd inom bl.a. underhåll

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens att utveckla och validera instruktioner för inspektion, övervakning och underhåll, göra felträdsanalys, standardiseringar.
12 jan, 2015 |ITER, Kontroll/driftövervakning, Säkerhet/Kvalitet, Övrigt |

ITER: Tjänster, kvalitetsarbete

Affärsmöjlighet för svenska företag som kan tillhandahålla konsulter inom kvalitetsarbete för en heltid på ITER.
12 jan, 2015 |ITER, Kontroll/driftövervakning, Övrigt |

ITER: Varor, photogrammetry system

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens inom ”photogrammetry system” (kamera samt ”Spatial analyzer” mjukvara).
11 jan, 2015 |ITER, Övrigt |