Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ESRF: Varor, linjering och stöd av ett mikroskop.

Affärsmöjlighet för svenska företag som kan tillhandahålla ett system för linjering av en mikroskopuppställning.
28 jan, 2015 |Byggnation/anläggning, CERN, Mekanisk tillverkning, Övrigt |

ESRF: Varor, vacuumkammare

Affärsmöjlighet för företag som har kompetens inom rostfritt stål
19 jan, 2015 |ESRF, Mekanisk tillverkning, Vacuum, Övrigt |

ESRF: Varor, fristående moduler som skall fungera som manöverrum

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens att tillverka fristående moduler som kan fungera som manöverrum.
19 jan, 2015 |Byggnation/anläggning, ESRF, Kontroll/driftövervakning, Övrigt |

ESRF: Varor, rostfritt och lödning

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens inom tillverkning av rostfritt, koppar och lödning.
19 jan, 2015 |ESRF, Vacuum, Övrigt |

CERN: Varor och tjänster, data repository and project management tool

Affärsmöjlighet för svenska företag som kan leverera ett datorsystem med funktion enligt nedan
14 jan, 2015 |CERN, IT/Big Data/CAD |