Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

CERN: Varor och tjänster, laptop PCs.

Affärsmöjlighet för svenska företag som kan leverera datorer, lämna garanti och ge support.
06 feb, 2015 |CERN, IT/Big Data/CAD |

ESRF: Varor och tjänster, stödstruktur för magneter

Affärsmöjlighet för svenska företag inom tillverkning, montering, inköp, kablering, testning.
04 feb, 2015 |ESRF, Magneter |

CERN: Varor, nät i rostfritt stål

Affärsmöjlighet för svenska företag att offerera leverans av nät i rostfritt stål.
03 feb, 2015 |CERN, Mekanisk tillverkning, Övrigt |

CERN: Varor, enhet för kylning och värmning av flytande kväve

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens att tillhandahålla en enhet för kylning och värmning av flytande kväve.
02 feb, 2015 |CERN, El/elektronik, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Övrigt |

MAX IV: Varor, skyltar

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens att tillverka skyltar.
28 jan, 2015 |MAX IV, Montering, installation, logistik, Övrigt |