Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ESRF: Varor, höghastighetskamera

Affärsmöjlighet för svenska företag att leverera en höghastighetskamera
10 feb, 2015 |ESRF, Optik/sensorer, Övrigt |

ESRF: Tjänster, rördragning

Affärsmöjlighet för svenska företag att dra rör på plats i Frankrike
10 feb, 2015 |Byggnation/anläggning, ESRF, Montering, installation, logistik, Övrigt |

ITER: Varor och tjänster, anläggning för lagring och hantering av gas

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens inom gaslagring och gashantering.
10 feb, 2015 |ITER, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Montering, installation, logistik, Övrigt |

CERN: Varor, betongblock och balkar

Affärsmöjlighet för svenska företag inom betong.
06 feb, 2015 |Byggnation/anläggning, CERN |

CERN: Tjänster, asbestsanering

Affärsmöjlighet för svenska företag inom asbestsanering.
06 feb, 2015 |Byggnation/anläggning, CERN, Övrigt |