Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

CERN: Varor, spänningsomformare.

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens inom spänningsomformare.
12 feb, 2015 |CERN, El/elektronik, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Övrigt |

ITER: Tjänster, rörsystem

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens att designa rörsystem.
11 feb, 2015 |Beräkning/Konstruktion, ITER, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Övrigt |

ITER: Varor, realtidsmätning av elektrontäthet

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens inom mätmetodik.
11 feb, 2015 |El/elektronik, ITER, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Övrigt |

ITER: Tjänster, Senior resurs för hjälp med planering

Affärsmöjlighet för svenska företag som har kompetens inom planering
11 feb, 2015 |ITER, Kontroll/driftövervakning, Övrigt |

ITER: Tjänster, Kompetens inom koordinering och projektledning

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens inom projektledning
11 feb, 2015 |ITER, Kontroll/driftövervakning, Övrigt |