Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ESS: Tjänster-logistik

Affärsmöjlighet för svenska företag inom logistik.
20 feb, 2015 |ESS, Montering, installation, logistik |

ESRF: Varor, hållare för linser

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens och erfarenhet inom precisionsbearbetning och tillämpningar inom ultra hög vakuum (UHV)
20 feb, 2015 |ESRF, Mekanisk tillverkning, Optik/sensorer, Vacuum, Övrigt |

CERN: Varor och tjänster, system för svetsning

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens inom svetsutrustning.
20 feb, 2015 |Beräkning/Konstruktion, Byggnation/anläggning, CERN, Mekanisk tillverkning, Övrigt |

CERN: Varor, flerlagers isolermattor

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens att tillverka isolermattor.
19 feb, 2015 |CERN, Test/driftsättning, Övrigt |

CERN: Varor, genomföringar i vakuumtillämpning

Affärsmöjlighet för företag med egen kompetens alternativt i samarbete med företag med kompetens inom genomföringar och koppargjutning.
19 feb, 2015 |CERN, El/elektronik, Vacuum, Övrigt |