Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

DESY: Varor, betongblock som maskinfundament

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens att leverera betongblock.
23 feb, 2015 |Byggnation/anläggning, DESY, Övrigt |

CERN: Varor, mottagare

Affärsmöjlighet för svenska företag som kan tillhandahålla detektorer med tillhörande komponenter.
23 feb, 2015 |CERN, El/elektronik, IT/Big Data/CAD, Övrigt |

ESS: Tjänster, ansvarig applikationsspecialist för CATIA V6

Affärsmöjlighet för företag med kompetens inom Catia V6.
20 feb, 2015 |ESS, IT/Big Data/CAD, Kontroll/driftövervakning, Övrigt |

ESS: Varor, CAD verktyg för elkonstruktion

Affärsmöjlighet för svenska företag som levererar CAD-verktyg för elektrisk konstruktion (El-CAD)
20 feb, 2015 |El/elektronik, ESS, IT/Big Data/CAD, Övrigt |

ESS: Varor, hårdvara samt utvecklingsmjukvara för PLC automation.

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens inom PLC (programmable logic controllers).
20 feb, 2015 |Beräkning/Konstruktion, ESS, IT/Big Data/CAD, Kontroll/driftövervakning, Övrigt |