Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

CERN: Vattenrening och demineraliserat vatten

Affärsmöjlighet för svenska företag inom vattenrening och demineralisering av vatten.
27 feb, 2015 |CERN, Kontroll/driftövervakning, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Övrigt |

CERN: Nickel- och guldplätering av aluminiumkontakter

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens att plätera aluminium med nickel/guld.
27 feb, 2015 |CERN, El/elektronik, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Övrigt |

ESS: Varor och filter

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens inom filter.
27 feb, 2015 |ESS, Övrigt |

ESRF: Varor och tjänster, belysningssystemet och brandvarnarsystemet.

Affärsmöjlighet för svenska leverantörer av belysningssystem och brandvarnarsystem.
25 feb, 2015 |Byggnation/anläggning, El/elektronik, ESRF, Kontroll/driftövervakning, Övrigt |

CERN: Spänningsaggregat

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens att leverera spänningsaggregat.
25 feb, 2015 |CERN, El/elektronik, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Övrigt |