Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ESRF: WP 11 - Lead sheilding Works for the SRTU EBS Project

ESRF will dispatch a new Call For Tender regarding lead sheilding works for the SRTU EBS Project
26 jun, 2018 |ESRF, Mekanisk tillverkning, Råmaterial |

ESS: Monolith Port Block Baseplate for Target

A public call for tenders carried out with an open procedure. Interested companies are welcome to register their interest on ESS registration page for notifications via email and access to updated contract documents. https://www.kommersannons.se/ess/Notice/Shared/RegisterPrenumeration.aspx?procurementId=3303
18 jun, 2018 |Beräkning/Konstruktion, ESS, Mekanisk tillverkning, Råmaterial, Test/driftsättning |

ESRF: EBS - WP11 Installation phase - Package 1.3 - Metal works in SRTU

ESRF will dispatch a new Call For Tender in July 2018.
06 jun, 2018 |ESRF, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik |

ESRF: 48V DC electrical distribution for the computing network in the technical zone

ESRF will dispatch a new Call For Tender in July 2018:
06 jun, 2018 |El/elektronik, ESRF, Montering, installation, logistik |

ESRF: WP 3 - Supports for storage and installation of FE elements

ESRF will dispatch a new Call For Tender in June 2018
04 jun, 2018 |ESRF, Mekanisk tillverkning, Undersökning/forskning |