Här finns samtliga upphandlingar och intresseförfrågningar som publicerats. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som redan är tillgodosedda, hur långt projektet har kommit och vilka delar av projektet som redan är upparbetade och kanske beställda.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ILL: Upphandling av en kontrollenhet för heliumtryck.

ILL förbereder en upphandling av en kontrollenhet för heliumtryck. Ytterligare information kan fås av Research Match Sweden AB
12 jun, 2017 |ILL, Kontroll/driftövervakning, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Mekanisk tillverkning, Undersökning/forskning, Vacuum |

ESO: Kommunikationstjänster 2017-2019

Detta är en konkurrensupphandling avseende kommunikationstjänster under perioden 1.8.2017-31.12.2019. Intresserade företag är välkomna att anmäla sitt intresse till Research Match senast den 9 juni.
07 jun, 2017 |Administration, ESO, Projektledning/Tjänster |

ILL: NAS-lagringslösning för experimentella data.

Denna förfrågan avser att identifiera leverantörer som kan tillhandahålla en NAS-lagringslösning för experimentella data. Intresserade företag kan kontakta Research Match Sweden AB.
02 jun, 2017 |El/elektronik, ILL, IT/Big Data/CAD, Kontroll/driftövervakning |

CERN: MS-4316 Servers and disk storage

FÖRNYAD FÖRFRÅGAN med förlängd svarstid till den 29/5. INTRESSEANMÄLAN avseende rubricerad marknadsundersökning under Q1 2017 och som följs av en upphandling under Q2. Förfrågan avser ramavtal med flera leverantörer. Avrop och leveranser enligt avtal kommer att ske under perioden mitten av 2017 till mitten av 2018. Intresserade företag är välkomna att anmäla sitt intresse direkt till: procurement.service@cern.ch Technical questions: E. Bonfillou Eric.Bonfillou@cern.ch Commercial questions: F. Najeh Fatima.Najeh@cern.ch. Cern publicerade förfrågan första gången den 16/2 2017.
22 maj, 2017 |CERN, IT/Big Data/CAD, Montering, installation, logistik |

ESS: Kylsystem för testställning

Upphandlingen riktar sig till förtag som är intresserade av att leverera och serva rubricerade kylsystem. Kontrakt kommer att tecknas med en leverantör. Intresserade företag är välkomna att registrera sig direkt i ESS leverantörsdatabas https://tender6.esss.lu.se/user/599/edit. Där finns även förfrågningsunderlaget tillgängligt.
17 maj, 2017 |Byggnation/anläggning, ESS, Kontroll/driftövervakning, Mekanisk tillverkning, Reparationer/underhåll, Test/driftsättning |