Research Match ITER special. Mittuniversitet i Östersund har genom sin forskning lyckats bli trea i världen efter NASA som certifierad organisation för materialutveckling i additiv tillverkning i metall. Inom området finns två dominerande metoder: laser- och elektronstrålesmältning. Sports Tech Research Centre vid Mittuniversitetet är världsledande inom den senare metoden.

Additiv tillverkning, även kallad 3D Printing är en nyutvecklad teknik. Komponenten byggs upp med plast eller metallpulver lager på lager. Utgångspunkten är en ritning i 3D.

Varje lager är extremt tunt och för en utskrift i metallpulver krävs ca 200 lager för att bygga upp en centimeter. En elektronstråle smälter pulvret mellan varje lager så att hållbarheten blir optimal. Efter utskriften skiljs komponenterna från överflödigt pulver. Det återvinns och kan användas på nytt.

Några av fördelarna med additiv tillverkning är att det är billigt, går snabbt, ger i många fall bättre hållfasthet än vid traditionell tillverkning.

Komplicerade komponenter med många håligheter på insidan skulle med konventionella tillverkningsmetoder behöva brytas ned i flera olika delar som sedan fogas samman. Med denna metod skrivs komponenten ut i ett enda stycke. Då undviks sårbarheter i form av fogar.

Nackdelen är att det i dagsläget inte finns maskiner som är tillräckligt stora för att kunna skriva ut komponenter på t ex en meter med de högt ställda krav som gäller för ITER.

Lars-Erik Rännar, forskare vid Mittuniversitetet i Östersund tillhör eliten när det gäller additiv tillverkning eller 3D print som det också kallas. Lars-Erik har varit med från start och såg till att Mittuniversitetet blev certifierad användare av additiv tillverkning i metall som tredje organisationen i världen, efter NASA.

– Med konventionell tillverkning måste många delar fogas samman, vilket är svårt med tanke på kylkanaler med mera som sitter inuti blocken. Kvalitetssäkringen blir mer komplicerad och tillverkningen blir både kostsammare och tar längre tid. Med additiv tillverkning har vi möjlighet att reducera antalet delar. Tiden kortas och vi återvinner faktiskt större delen av det pulver som blir över i processen, så det blir billigare och effektivare, säger Lars-Erik Rännar.

Marknaden för additiv tillverkning växer med 30% om året och har inom vissa områden slagit ut konventionella metoder. Forskningsanläggningar som ITER undersöker nu möjligheterna med additiv tillverkning. Det skapar också nya affärstillfällen. Lars-Erik Rännar är en av grundarna av företaget AIM Sweden, som har i uppdrag att kommersialisera forskningsresultat som tagits fram inom forskargruppen, bland annat i ett F4E projekt riktat mot ITER.

Uppdragen för AIM Sweden kommer i dagsläget från Life Science sektorn med tillverkning av implantat i titan.

– Vi arbetar bland annat med individanpassade implantat i titan. Dessutom med prototyper och föroperationsmodeller i plast.

Steget från forskare till företagare var inte helt lätt tycker Lars-Erik Rännar. Som forskare kunde han inte finansiera uppstarten, varken ekonomiskt eller tidsmässigt.

– Vår största utmaning när vi skulle starta företaget var att hitta finansiering. Idag har vi ALMI och Investa samt ett antal privatpersoner som gått in och bidragit till verksamheten. Idag är vi 25-30 delägare i AIM Sweden.

Nuvarande VD Göran Elofsson såg affärsmöjligheterna i AIM Sweden. Efter 27 år i Florida flyttade Göran Elofsson hem till Östersund för att leda företaget.

– Göran var här på studiebesök. Han tyckte att vår verksamhet var så intressant att han bestämde sig för att flytta tillbaka till Frösön. Göran jobbade gratis i ett halvår men lyckades få igång företaget, berättar Lars-Erik Rännar.

I dagsläget behöver AIM Sweden köpa in flera maskiner. Additiv tillverkning kan idag användas med ett tiotal olika metaller men processen för byte av metallpulver är omständlig.

– Kraven är mycket höga på renhet. Tillverkningen sker i vacuum och minsta dammkorn får konsekvenser. Därför är det bättre att ha en maskin per typ av material som används.

Forskarmarknaden är definitivt intressant för AIM Sweden. Anledningen till att AIM Sweden startades är den forskning inom additiv tillverkning som bedrivs vid Mittuniversitetet, delvis finansierad genom Fusion4Energy – Europas bidrag till fusionskraftanläggningen ITER.

Vi berättar för Lars-Erik Rännar om Research Match verksamhet och verktyget Match-Ring. Match-Ring används av företagare för att matcha kompetensområden mot aktuella upphandlingar på forskningsanläggningarna, däribland ITER.

– Definitivt intressant för vår verksamhet, säger Lars-Erik Rännar och registrerar direkt AIM Sweden i Match-Ring.