Hur skall potentialen i forskningsanläggningarna ESS och MAX IV realiseras?

Nu har SWEbeams överlämnat sin slutrapport till Vinnova och Vetenskapsrådet. SWEbeams har samlat aktörer inom akademi, forskningsinstitut och näringsliv med ett uttalat eller potentiellt intresse för forskningsanläggningarna ESS, MAX IV och deras forsknings- och innovationsarena. Målet har varit att ge förslag på hur kontinuerlig samverkan och dialog mellan aktörerna kan [...]