Research Match stödjer affärer
mellan företag och
internationella forskningsanläggningar.